Увійдіть, щоб отримати доступ до всіх функцій сайту
ua
ru
МЕНЮ
МЕНЮ


Умови використання сайту

 1. Загальні умови доступу до сайту

Ці умови доступу до сайту є юридично-зобов'язуючою для користувача угодою (далі - «Угода») між Basis і Користувачем, зареєстрованим на сайті Basis (далі «Сайт»). Користувачем є фізична особа, зареєстрована на Сайті і є однією зі сторін цієї Угоди. Доступ Користувача до Сайту (тобто введення Користувачем свого логіна і пароля в систему авторизації Сайту і авторизований вхід Користувача на Сайт) означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведені умови цієї Угоди.

Для реєстрації Користувач зобов'язується пройти процедуру реєстрації та надати достовірну і повну інформацію про себе у питаннях, пропонованих у формі реєстрації, а також підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Користувачі гарантують, що виступають під своїми іменами і зі своїми фотографіями.

Ця Угода встановлює умови та правила доступу до Сайту, в тому числі, умови використання матеріалів, розміщених на Сайті. Ця Угода повністю або в частково може бути змінена Basis в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу і стає обов'язковою для всіх користувачів з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

 1. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

Вся інформація, розміщена на Сайті (включаючи статті, тексти, фотозображення, відеоматеріали, аудіозаписи, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування і систематизація), є об'єктом інтелектуальної власності і охороняється відповідно до законодавства України про захист інтелектуальної власності.

Basis є власником виключних прав на зазначену інформацію (крім випадків, спеціально зазначених у змісті опублікованої на Сайті інформації, і інших умов використання, встановлених в угоді з правовласником) і представляє інтереси авторів матеріалів, розміщених на Сайті. Дозволяється цитування текстових матеріалів (літературних творів), опублікованих на Сайті, з обов'язковим дотриманням наступних умов:

 • обсяг цитування не може перевищувати 10% від загального обсягу тексту;
 • при цитуванні обов'язкове зазначення імені автора тексту, найменування джерела і гіперпосилання на нього.

Будь-яке інше використання статей, фотографій, ілюстрацій і всіх інших матеріалів Сайту без письмового дозволу Basis, в тому числі копіювання (включаючи запис на носії інформації), відтворення (включаючи відтворення на вузлах мережі Інтернет для будь-яких цілей, включаючи огляди), переробка, поширення, передача в ефір, повідомлення по кабелю для загального відома, доведення до загального відома через мережу Інтернет, будь-яким іншим способом, заборонено і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України про захист інтелектуальної власності.

Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству України, а також принципам розумності та моралі. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті, можуть бути видалені в разі, якщо їх зміст суперечить редакційній політиці сайту або законодавству України.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті в будь-якій формі і не направляти куди-небудь через / за допомогою Сайту будь-які матеріали наступного характеру:

 • які порушують законодавство, що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, образи, порушення загальноприйнятих правил хорошого тону;
 • які порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;
 • які сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;
 • які містять недостовірну інформацію, або ознаки порушення законодавства по ст. «Наклеп»;
 • є рекламою відповідно до законодавства будь-яких товарів, послуг, робіт і / або інших продуктів діяльності, в тому числі рекламні матеріали, комерційні пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, посилання на об'єкт рекламування і інформацію рекламного характеру;
 • охоронювані законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, авторським правом, законодавством про товарні знаки та ін.), і інші охоронювані законодавством матеріали без належного отриманого дозволу власника прав на об'єкт, що охороняється. При цьому тягар доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувачеві;
 • інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства.

Будь-які дії Користувача, які, на думку Basis, обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого Користувача, що має доступ до Сайту, не допускаються. Матеріали Користувача розміщуються на Сайті без попереднього редагування Basis. Користувач погоджується з тим, що він несе одноосібну повну відповідальність щодо матеріалів, що розміщуються ним на Сайті, в тому числі: за зміст таких матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства, за порушення прав третіх осіб на розміщувані Користувачем матеріали, за дотримання положень Користувачем цієї Угоди.

Basis не несе відповідальність за матеріали, що розміщуються Користувачем на Сайті. Користувач зобов'язується відшкодувати будь-які збитки, що виникли внаслідок порушеня Користувачем умов данної Угоди. Користувач зобов'язується не порушувати Правила проекту Basis.

При розміщенні будь-яких матеріалів в розділи сайту (в тому числі коментарі, відгуки, відповіді) для загального користування Користувач тим самим автоматично надає Basis (або підтверджує, що власник таких матеріалів надав Basis) безкоштовне, постійне, безвідкличне, невиключне право (виключне право) на території всіх країн світу на весь термін охорони авторського права, передбаченого законодавством України, щодо таких матеріалів, з правом субліцензування третім особам, на використання матеріалів наступними способами:

 • відтворення матеріалів, тобто виготовлення одного і більше примірника матеріалів або їх частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко-чи відеозапису, виготовлення одного і більше примірників двомірного і тривимірного твору;
 • публічний показ матеріалів, тобто будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитивів, телевізійного кадру чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його демонстрації або в іншому місці одночасно з демонстрацією твору;
 • імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення;
 • прокат оригіналу або примірника матеріалів;
 • публічне виконання матеріалів, тобто уявлення твори в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (з супроводом або без супроводу звуком) в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці , де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або показом твору;
 • повідомлення в ефір, тобто повідомлення матеріалів для загального відома (включаючи показ або виконання) по радіо або телебаченню (в тому числі шляхом ретрансляції), за винятком повідомлення по кабелю;
 • переклад або інша переробка матеріалів;
 • доведення матеріалів до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до них з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);
 • право на включення матеріалів в інші твори в будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі в даний час або можуть бути винайдені в майбутньому.

Basis не передбачає повернення Користувачеві будь-яких матеріалів, розміщених Користувачем на Сайті, в тому числі у випадках, передбачених розділом 3 цієї Угоди.

 1. Відповідальність Користувача

Відносно Користувачів, які не дотримуються умови цієї Угоди, Basis залишає за собою безумовне право призупинення доступу до проекту і / або доступу до Сайту, і / або відключення однієї або кількох дискусійних переваг і / або прав на створення власного контенту, на певний термін або повністю, також Basis вправі видалити будь-які матеріали, розміщені на цьому сайті. Вибір заходів впливу є виключною прерогативою Basis.

Попередні попередження про порушення Угоди Користувачам не направляються. Цей пункт Угоди не означає і не може тлумачитися як такий, що покладає на Basis обов'язок по регулярному модеруванню (контролю за вмістом) матеріалів, розміщених на Сайті. Користувач не має права відтворювати, копіювати, поширювати шляхом продажу або іншого відчуження, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-яку частину сервісів Сайту або матеріалів інших осіб, розміщених на Сайті (включаючи коментарі і контент інших осіб, доступний Користувачу на Сайті) , або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл, або коли це прямо передбачено цією Угодою.